प्रथम तुला वंदितो कृपाडा लिरिक्स

प्रथम तुला वंदितो कृपाला ,
प्रथम तुला वंदितो कृपाला ,
गजानना गणराया…

विघ्न विनाशक गुणिजन बालक
विघ्न विनाशक गुणिजन बालक
दुरित तिमिर हारका
दुरित तिमिर हारका

सुख कारक तू दुःख विदारक
सुख कारक तू दुःख विदारक
तूचतुझा सारखा
वक्रतुंड ब्रम्हांडनायका विनायका प्रभुराया

सिद्धि विनायक तूच अनंता
सिद्धि विनायक तूच अनंता
शिवात्म्जा मंगला
सिन्दुरवदना विध्याधिशा गणाधिपा वत्सला

तूच ईश्वरा साह्य करावे हा भव सिन्धु तरया

गज वंदना तव रूप मनोहर
शुक्लाम्बर शिव सुता
चिंतामणि तू अष्टविनायक , सक्लांची देवता

रिद्धिसिद्धि चा वरा दयाला
देई कृपे ची छाया

प्रथम तुला वंदितो कृपाला ,
प्रथम तुला वंदितो कृपाला

प्रथम तुला वंदितो pdf

प्रथम निमंत्रण आपको देवो के राजा लिरिक्स

सफलता पर कविता

Leave a Comment