आई माझी मायेचा सागर दिला तिने जीवना आकार लिरिक्स

आई माझी मायेचा सागर दिला तिने जीवना आकार

आई माझी मायेचा सागर
दिला तिने जीवना आकार


आई वडिल माझे थोर
काय सांगू त्यांचे उपकार
जीवनाच्या वाटेवरती
किती अस्तो त्यांचा उपकार
आई माझी मायेचा सागर ..


तडपत्या उन्हात अन रखरखत्या रानात
राहिली समाजासाठी तू ग कष्टाच्या गावात


कधी मिडेल मुठभर घास
कधी घड़े तुला उपवास
वोल्या मातीतून चालताना
सोडविले कट्याचेभास
आई माझी मायेचा सागर ..


रविची चांदनी तू ग चंदनाचा कोर
शीतल तुझी छाया मला हवी जीवनभर


तुझ्या शीतल छाये मधे
उभा आयुष्य जगेल
आई देवापाशी मी ग
आई तुलाच ग मागेन
आई माझी मायेचा सागर ..

साधु साध्वी चल रहे है विहार यात्रा में रोड पर

मंदिर में बैठी मैया जी आसन लगायी के हम सब मनाये लिरिक्स

Leave a Comment