आली मोहे लागै वृन्दावन नीको लिरिक्स | Ali mohe lage lyrics

आली मोहे लागै वृन्दावन नीको ।

आली मोहे लागै वृन्दावन नीको ।

घर घर तुलसी ठाकुर सेवा ।
दर्शन गोविन्द जी को ॥

आली मोहे लागै..... ... || 1॥

निर्मल नीर बहत यमुना को ।
भोजन दूध दही को ||
आली मोहे लाग ................॥2 ॥

रत्न सिहासन आप विराजे ।
मुकुट धरयौ तुलसी को ॥

आली मोहे लागै... ........॥3॥

कुँजन कुँजन फिरत राधिका ।
शब्द सुनत मुरली को ||

आली मोहे लागे....||4||

निधिवन सेवा कुँज दरस हिताः ।
लीला रास थली को ॥

आली मोहे लागे................॥5॥

मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर ।
भजन बिना रस फीको ॥

आली मोहे लागै..........
आली मोहे लागै वृन्दावन नीको लिरिक्स

आली मोहे लागै वृन्दावन नीको pdf

Why this Krishna conscious movement ?


Leave a Comment