इना अखियां दा जाम शाम सानु भी पिलादे – भजन लिरिक्स

इना अखियां दा जाम शाम सानु भी पिलादे-2 थोड़ी होर पिला दे नशा चढ़दा नईयो ॥-2

तेनू देख देख दिल मेरा रजदा नइयों,

तेरे काले काले बाल उते कुण्डल कमाल-2 तेरे कुण्डल कमाल मैनु करदे निहाल, ते देख देख दिल मेरा रजदा नईयो, थोड़ी होर पिलादे नशा चढ़दा नईयो ।-2

तेरे मोटे मोटे नैन बिच कजरे दी धार -2 तेरी कजरे दी धार मेनू करदी निहाल, ते देख देख दिल मेरा रजदा नइयो, थोड़ी होर पिलादे नशा चढ़दा नईयो। -2

तेरे गौरे गौरे मुखड़े ते बंसरी कमाल-2 तेरी बंसरी कमाल मैनू करदी निहाल, तेनु देख देख दिल मेरा रजदा नईयो, थोड़ी होर पिलादे नशा चढ़दा नईयो ।-2

इना अखियां दा जाम शाम सानु भी पिलादे-2 तेनु देख देख दिल मेरा रजदा नईयो, थोड़ी होर पिलादे नशा चढ़दा नईवो, -2

इना अखियां दा जाम शाम सानु भी पिलादे pdf

Leave a Comment